Now showing items 1-2 of 2

  • Stříhání součástí s vyšší přesností 

    Steiner, Jaromír
    Hlavním tématem práce je technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou, která byla zvolena jako nejvhodnější řešení. Cílem je návrh a zhodnocení technologičnosti zvolené sou-části, návrh konstrukčního řešení nástroje a ...
  • Využití střižného nástroje ve výrobním procesu 

    Důrek, Milan
    Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojní inženýrství, předkládá návrh využití technologie stříhání ve výrobním procesu. Zadaná součást, radlička, je vyrobena z otěru odolné vysokopevnostní ...