Now showing items 1-7 of 7

 • Charakterizace žárově stříkaného kovokeramického WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91 

  Knoflíčková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je hodnocení kovokeramického WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91 z hlediska mikrostruktury, chemického a fázového složení a mechanických vlastností. Depozice byla provedena metodou HVOF ...
 • Komplexní řešení technologického procesu povrchové úpravy vysokozdvižného vozíku 

  Nitschneider, Richard
  Práca predkladá návrh technológie pre zefektívnenie povrchových úprav vysokozdvižných vozíkov. Na základe literárnej štúdie a skúšok jednotlivých technológii povrchových úprav vyplýva, že najproduktívnejším variantom sú ...
 • Návrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího stroje 

  Klár, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací konstrukční úpravy pískovacího stroje s ohledem na požadavky řešení. První část obsahuje krátkou rešeršní studii, jež popisuje technologii tryskání a různé druhy tryskacích strojů. ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - dokončovací technologie 

  Malý, Václav
  Cílem této práce je vytvořit přehled dokončovacích operací, používaných v technologii vytavitelného modelu. Předložená práce nejprve obecně popisuje principy této technologie a dále se hlouběji zaměřuje především na ...
 • Tryskání suchým ledem v průmyslové praxi 

  Konečná, Eva
  Práce se zabývá problematikou tryskání suchým ledem a jeho využitím v průmyslové praxi. Jsou zde popsány základní informace o suchém ledu, stejně jako přehled praktického použití tryskání suchým ledem v různých odvětvích ...
 • Využití suchého ledu při čištění povrchů 

  Horňák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem tryskání suchým ledem, který se řadí mezi moderní a efektivní metody čištění povrchů. Z webových stránek výrobců je zřejmé, že je tato metoda hojně rozšířená v průmyslové praxi, ale ...
 • Výroba ocelových konstrukcí hal 

  Ondráček, Pavel
  Bakalářská práce uceleným způsobem pojednává o výrobě ocelových konstrukcí hal. V úvodní kapitole seznamuje s výhodami a nevýhodami ocelových konstrukcí, jejich základním rozdělením, jednotlivými typy konstrukcí a jejími ...