Now showing items 1-2 of 2

  • eLearning - Operační a systémová analýza 

    Vojta, Robert
    Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu eLearningu, dostupných výukových pomůcek a návrh vlastní výukové pomůcky pro předmět Operační a systémová analýza. Práce je rozčleněna do pěti částí. Po úvodu následuje ...
  • Teaching aircraft design through a blended learning method in a higher education 

    Kwiek, Agnieszka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
    A blended learning is a method which combines a few teaching methods. Usually it is a mix of classic teaching approach with using of online tools. A Nearpod is technology enhanced learning (TEL) tool which allows for ...