Now showing items 1-7 of 7

 • Cipher Twofish Implementation On Fpga Board 

  Cíbik, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with nowadays hot topic, which is data security and secure communication. It describes solution which uses Twofish cipher to ensure confidentiality of data. The cipher Is implemented in VHDL language and ...
 • Implementace šifrovacích algoritmů na platformě FPGA 

  Zugárek, Adam
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku zabezpečení dat pomocí šifrování a autorovu vlastní implementaci na platformě FPGA. Cílem práce je implementace šifry na hardwarově akcelerované síťové kartě COMBO. Úvod práce ...
 • Návrh hardwarového šifrovacího modulu 

  Bayer, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o problematice kryptografických systémů a šifrovacích algoritmů, u nichž je rozebráno, jak fungují, kde se využívají a jak se implementují v praxi. V první kapitole jsou uvedeny základní ...
 • Simulace a analýza provozu blokové šifry se statistickou samosynchronizací 

  Kopčan, Marek
  V súčasnej dobe narastá dôležitosť kryptografie exponenciálnym tempom. V dobe moderných technológii, kde sú informácie tou najcennejšou hodnotou, je žiadúce chrániť túto hodnotu. Informácie však potrebujeme aj vymieňať ...
 • Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA 

  Németh, František
  Bakalárska práca sa zaoberá so šifrovacím štandardom AES a následným návrhom šifrovacej a dešifrovacej komponenty vybratých operačných módoch v jazyku VHDL. V teoretickej časti práce je podrobnejšie rozoberatý fungovanie ...
 • Šifrovaná komunikace mezi FITkitem a PC 

  Kouřil, Miroslav
  Tato práce se zabývá problémem utajení citlivých dat při přenosu mezi dvěma systémy. Pro šifrování byl vybrán standard AES. Jedná se o blokovou symetrickou šifru. Pro praktickou realizaci bylo určeno spojení mezi platformou ...
 • Zabezpečení vysokorychlostních komunikačních systémů 

  Smékal, David
  Diplomová práce se zabývá šifrováním dat pomocí AES a jejich implementací pomocí jazyka VHDL na síťovou FPGA kartu. V teoretické části práce je vysvětlen algorimus šifrování AES, jeho jednotlivé kroky a použité operační ...