Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení mechanických a strukturních vlastností nového bloku 

  Lefner, Jiří
  Smyslem této vysokoškolské kvalifikační práce je srovnat mechanické a struk- turní vlastnosti dvou typů odlitků ze slitiny hliníku, dílců bloku motoru, zhotove- ných odlišnými technologiemi. Vysokotlakým litím s lokálním ...
 • Systém common-rail pro čtyřválcový vznětový traktorový motor 

  Ošmera, Petr
  Tato diplomová práce na téma „systém common rail pro čtyřválcový vznětový traktorový motor“ je zaměřena na aplikaci moderního vstřikovacího systému common rail pro již existující traktorový motor. Diplomová práce pojednává ...
 • Termálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motoru 

  Ptáček, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení výpočtového modelu řešeného pomocí metody konečných prvků a zjištění míry vlivu jednotlivých zatížení způsobujících deformaci válce čtyřdobého spalovacího motoru. Nejprve je ...
 • Tříválcové motory 

  Kočvara, Antonín
  Hlavním cílem této práce je shrnout vývoj čtyřdobých řadových tříválcových motorů od počátku jejich výroby do dnešní doby, jak z hlediska parametrů, tak z hlediska konstrukce. Dalším cílem je přiblížit důvody jejich ...
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

  Vanda, Marek
  Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...
 • Výroba a struktura litiny s červíkovitým grafitem 

  Viskupič, Adam
  Práce provádí rešerši na téma výroby, struktury a možnosti výroby odlitků z litiny s červíkovitým grafitem. Obsahuje popis mechanických fyzikálních a technologických vlastností litiny s červíkovitým grafitem. Součástí práce ...