Now showing items 1-2 of 2

  • Regulační soustavy 

    Vala, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá tématikou regulačních obvodů. V úvodu jsou základy teorie řízení a regulace - projekt je rozdělen do dvou základních tematických celků. V teoretické části se definuje systém obecně, jsou zde ...
  • Řízení dynamických systémů v reálném čase 

    Adamík, Pavel
    Tato práce se zabývá metodikou řízení dynamických systémů v reálném čase. Obsahuje přehled základů teorie řízení a základy stavby regulátorů. Dále následuje přehled matematických základů při modelování systémů, mátematický ...