Now showing items 1-12 of 12

 • Akvizice, modelování a analýza signálů v ultrazvukovém perfúzním zobrazování 

  Mézl, Martin
  Tato práce se zabývá možnostmi perfúzní analýzy pomocí ultrazvuku pro absolutní kvantifikaci perfúzních parametrů. Vteoretickém úvodu je provedena literární rešerše možností využití kontrastních látek v ultrasonografii a ...
 • Detektor bublin v krvi 

  Foltýn, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá různými způsoby očisty krve se zaměřením na hemodialýzu. Popisuje technické řešení dialyzačního monitoru i průtokové schéma krve a dialyzátu. V práci jsou popsána různá ...
 • Dopplerovský indikátor toku krve 

  Böhm, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá literární rešerší základů ultraakustiky a dopplerovských metod měření rychlostí toku krve, vyhodnocováním dopplerovských signálů a jednotlivých funkčních bloků systému pro indikátor toku ...
 • Modelování a animace biologických struktur 

  Matulík, Martin
  Následující práce se zabývá problematikou digitálního modelování a animace biologických struktur. Probrány jsou v praxi používané softwarové nástroje pro počítačové generování obrazů (CGI) i nástroje pro specifické činnosti ...
 • Modelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazování 

  Jakubík, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou kontrastných látok v ultrasonografii a ich použitím v perfúznej analýze. Je zameraná na metódu Bolus & Burst, ktorá kombináciou výhod dvoch doposiaľ používaných prístupov umožňuje ...
 • Neurovascular Network Explorer 2.0: A Database of 2-Photon Single Vessel Diameter Measurements from Mouse SI Cortexin Response To Optogenetic Stimulation 

  Uhlířová, Hana; Peifang, Tiam; Kilic, Kivilcim; Thunemann, Martin; Sridhar, Vishnu B.; Bartsch, Hauke; Dale, Anders M.; Devor, Anna; Saisan, Payam A. (Frontiers, 2017-02-01)
  Here, we present a novel database containing 2-photon data from our recently published experimental study (Uhlirova et al., 2016a) and a second generation of our GUI-based software engine that we call NNE 2.0. The data, ...
 • Optické metody pro měření průtoku založené na kontrastu speklí 

  Jahůdková, Michaela
  Tato práce se zabývá seznámením s optickou metodou nazývanou laserová interferometrie s využitím kontrastu speklí (LSCI). Práce obsahuje popis základní teorie, která se se k metodě váže, vlastní princip LSCI, vlastnosti ...
 • Ultrazvukový fetální detektor 

  Mackových, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom jednoduchého fetálneho detektoru, ktorým sa dá získať informácia o tepovej frekvencii plodu v období gravidity. Práca obsahuje teoreticky popis dopplerovských systémov a vlastný návrh obvodového ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Šimák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a elektrickým zapojením jednoduchého ultrazvukového indikátoru toku krve, kterým lze získat neinvazním způsobem informaci o rychlosti toku krve. Tento přístroj byl navržen pro snímání ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Vožda, Michal
  Tato práce se zabývá dopplerovskými metodami měření průtoku krve cévami a návrhem jednoduchého indikátoru s kontinuální vlnou pro kmitočet 4 MHz a intenzitu ultrazvuku 100 mW/cm2. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Kameníček, Robert
  Moje diplomová práce se zabývá ultrazvukovými metodami měření průtoku krve cévami s podrobným zaměřením se na dopplerovské ultrazvukové systémy, které našly uplatnění také v diagnostice povrchových cév a v porodnictví. V ...
 • Ultrazvukový průtokoměr pro dialyzační monitor 

  Krohová, Lucie
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení se s principem hemodialýzy, metodami měření průtoků krve a vytvoření systémového a obvodového návrhu měřiče průtoku krve. Práce obsahuje úvod do hemodialýzy, popis dialyzačního ...