Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému 

  Lysoň, Jakub
  Tato bakalářská práce objasňuje elektrickou aktivitu srdce měřením dvanáctisvodového EKG. Pro měření je určen diagnostický systém Biopac, spolu s počítačovým program Acqknowledge. Pro zjištění vlivu zátěže na zvýšení ...
 • Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému 

  Lysoň, Jakub
  Tato bakalářská práce objasňuje elektrickou aktivitu srdce měřením dvanáctisvodového EKG. Pro měření je určen diagnostický systém Biopac, spolu s počítačovým program Acqknowledge. Pro zjištění vlivu zátěže na zvýšení ...
 • Analýza pulzové vlny s aplikací pro oscilometrické měření krevního tlaku 

  Aligerová, Zuzana
  Cílem mé práce je literární rešerše v oblasti poddajnosti tepenného řečiště a měření krevního tlaku. Zaměřuje se na oscilometrický princip měření krevního tlaku, jeho princip a význam. Dále pokračuje popisem vytvoření nové ...
 • Correlation Analysis in a Pulse Wave Velocity Evaluation 

  Jelinek, M.; Dobes, J.; Pousek, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-09)
  In this paper, methods for a time delay evaluation of phonocardiographic (PCG) signals are presented to estimate a pulse wave velocity (PWV) in a cardiovascular system of a human body, especially in arterial segments of ...
 • Design tlakoměru 

  Běťáková, Vendula
  Cílem této bakalářské práce je návrh designu tlakoměru, jenž by respektoval funkční požadavky a pojímat o technických a estetických aspektech. Práce zahrnuje studii současné situace na trhu a vývoj nových technologií v ...
 • Kontinuální měření krevního tlaku 

  Kopčil, Petr
  Tato práce shrnuje problematiku fyziologie kardiovaskulárního systému, elementárních zákonitostí průtoku krve cévami a krevního tlaku se zaměřením na základní mechanizmy regulace a metody jeho měření. Popisuje funkce ...
 • Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému 

  Filipová, Petra
  Bakalářská práce ilustruje základní diagnostické postupy pro analýzy EKG v klinické praxi. Obsahuje ověřování statistických hypotéz, automatickou detekci RR intervalů použitím tří různých detektorů a srdeční frekvenci z ...
 • Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW 

  Pelikán, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat přípravek, který umožňuje získávat Korotkovovy zvuky a měřit krevní tlak pomocí počítače. V práci je uveden návrh předzesilovače pro získávání Korotkovových zvuků, zapojení ...
 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému na spiro-ergometrickém pracovišti 

  Žáková, Monika
  Tato práce shrnuje problematiku fyziologie kardiovaskulárního systému, se zaměřením na kardiovaskulární měření při fyzické zátěži. Popisuje diagnostické přístroje Cardiovit AT-104 (Schiller, Švýcarsko) a PowerCube (Ganshorn, ...
 • Physiocrate: A SignalPlant Toolbox for Respiratory, Blood Pressure and EMG Signal Analysis 

  Nejedlý, Petr; Virgala, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper presented here describes the SignalPlant library for analysis of physiological signals. This library contains plugins for analysis of continuous blood pressure (BP), respiratory signals (RESP) and electromyographic ...
 • Polygrafické měření stresu 

  Faltýnková, Květoslava
  Tato práce se zabývá polygrafickým měřením stresu. V práci jsou popsány fyziologické projevy vyvolané stresem jako následek lživé odpovědi na položenou otázku a způsoby měření těchto projevů. Je zaměřena hlavně na změnu ...
 • Pomůcky pro vertikalizaci pacienta 

  Vadják, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá otázkou vertikalizace pacienta a pomůckami, které se za tímto účelem v praxi využívají. V práci jsou popsány základní pojmy motoriky člověka, působení změn polohy těla na lidský organizmus, ...
 • Stanovení krevního tlaku pomocí chytrého telefonu 

  Vařečka, Martin
  Krevní tlak je jedním ze základních ukazatelů zdravotního stavu kardiovaskulárního systému. Vysoký krevní tlak je hlavním rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční, aterosklerózy a mozkových příhod. Z toho ...
 • Vyhodnocení rychlosti šíření tlakové vlny v lidském těle 

  Mezuláníková, Radka
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním rychlosti šíření pulsní vlny pomocí celotělové vícekanálové impedanční kardiografie. Data byla získána ze skupiny zdravých dobrovolníků, kterým byly naměřeny změny impedance v klidové ...
 • Vyhodnocení variability rychlosti pulzové vlny 

  Benešová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá variabilitou rychlosti pulzní vlny. Zabývá se studiem vyhodnocení variability kardiovaskulárních signálů. Zpracovává rešerši metod měření rychlosti pulzní vlny a využití její analýzy ve ...
 • Zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku 

  Svobodová, Ivana
  Bakalářská práce obsahuje obecný popis krevního tlaku a jeho význam a také se zabývá jeho nemocemi, jako je hypotenze a hypertenze. Práce dále obsahuje literární rešerši způsobu měření krevního tlaku. Literární rešerše se ...