Now showing items 1-10 of 10

 • Design výukové konzole 

  Hadáček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout design multifunkční výukové konzole. Práce obsahuje několik variantních studií, barevných nárvhů a konkrétní tvarové provedení. Zahrnuje určitý vývoj v oblasti polohovacích a multifunkčních ...
 • Návrh a realizace interaktivního panelu se světelnými zdroji 

  Žák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací interaktivního panelu se světelnými zdroji a měřením parametrů různých zdrojů světla. Na základě stanovených požadavků předkládá návrh řešení (materiály pro výrobu panelu, ...
 • Návrh univerzálního mikrokontroléru pro automobilové ECU 

  Midrla, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a programováním embedded zařízení založeného na mikrokontroléru s ARM procesorem. Hlavní zamýšlená oblast aplikace tohoto zařízení je v motorových vozidlech, nicméně při ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Hozová, Tereza
  Zadání bakalářské práce řeší objekt pro malé a střední podnikání při ulici Kšírova v Brně. Místo stavby se nachází v městské čtvrti Horní Heršpice. Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím různých funkcí. Zároveň ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Zatloukalová, Veronika
  Zadání bakalářské práce řeší objekt pro malé a střední podnikání při ulici Kšírova v Brně. Místo stavby se nachází v městské čtvrti Horní Heršpice. Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím různých funkcí. Zároveň ...
 • Ovládání programovatelného analogového obvodu 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá návrhem ovládacího softwaru pro programovatelný analogový obvod nastavitelný prostřednictvím počítače přes sériové rozhraní a to jak pro počítač, tak pro programovací mikrokontrolér. Dále se zabývá ...
 • Polyfunkční dům 

  Štěrba, Maroš
  Cílem závěrečné práce je vyhotovení projektu pro realizaci novostavby polyfunkčního domu v Brně, městské části Zábrdovice na nároží ulic Příkop a Bratislavská v širším centru města. Objekt je podsklepený. V suterénu je ...
 • Privátní poliklinika ve Velkém Meziříčí 

  Virgl, Jan
  V mé diplomové práci jsem řešil návrh polikliniky ve Velkém Meziříčí, jedná se o čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt. Objekt je řešen jako skeletový bezprůvlakový systém. Objekt má přibližný tvar písmene L, má plochou ...
 • Předpjatý most přes vodní tok 

  Kačer, Karel
  Jako téma bakalářské práce jsem zvolil statické řešení přemostění pozemní komunikace. Jedná se o skutečnou silnici první třídy nacházející se nedaleko města Kolín ve středočeském kraji. Most bude sloužit k převedení dopravy ...
 • Zdravý životní styl jako příležitost prevence onemocnění 

  Šturma, Petr
  Obsahem bakalářské práce je výzkum životního stylu středoškolských studentů v okrese Hodonín. Jsou popsány základy zdravého životního stylu, rizikové faktory a charakterizován středoškolský student. Na základě dotazníkového ...