Now showing items 1-9 of 9

 • Novostavba Bytového domu Znojmo, Louka - příprava a organizace výstavby 

  Jaroš, David
  Tato diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby bytového domu ve Znojmě. Práce obsahuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy, časový a finanční plán stavby, studie realizace hlavních technologických ...
 • Novostavba kolejí v Brně 

  Kopřivová, Petra
  Zadáním diplomové práce „Novostavba kolejí v Brně“ je zpracovaní dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění. Řešený objekt je situován na reálném pozemku v ...
 • Příprava realizace bytového domu ve Dvoře Královém nad Labem 

  Možíš, Jan
  Obsahem diplomové práce je stavebně-technologický projekt bytového domu ve Dvoře Králové nad Labem. Detailněji se zabývá nejoptimálnějšími technologickými postupy pro založení stavby na hlubinných základech a celkovým ...
 • Resort Sázava 

  Černý, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby ubytovacího a relaxačního areálu Resort Sázava. Stavba je umístěna na svažitý pozemek nedaleko obce Sázava, v Kraji Vysočina. Lokalita se nachází v Chráněné krajinné oblasti ...
 • Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti 

  Mucková, Krystyna
  Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy. Na základě analýzy současného stavu ...
 • Spodní stavba školícího střediska firmy BATIST 

  Možíš, Jan
  Obsahem bakalářské práce je stavebně-technologický projekt školicího centra firmy Batist, Červený Kostelec. Detailněji se zabývá nejoptimálnějšími technologickými postupy pro bourací práce a zemní práce spolu se základovými ...
 • Sportovní hala, realizace vstupního portálu 

  Vondrák, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně-technologický projekt pro technologickou etapu realizace konstrukce vstupního portálu sportovní haly v Jindřichově Hradci. Stavebně-technologický projekt řeší zejména ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Vaňková, Lenka
  historicka forma vs moderni ...odraz
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Friml, Jan
  Citlivě dotvořený blok, nová nárožní dominanta. Objekt nabízí na jih otevřené veřejně přístupné atrium s kavárnou a fitcentrem, studentskou menzu, terasu s výhledem na řeku a hrad Špilberk, střešní zahradu, prostorné pavlače ...