Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza bodu zvratu podle kalkulace nákladů a výnosů 

  Skálová, Hana
  Bakalářská práce bude zaměřena na finanční analýzu hospodářského střediska v podniku, ve kterém se provádí výzkum a vývoj v projektech financovaných státními dotacemi. Jedná se o středisko výrobního podniku, ve kterém se ...
 • Cesta k lepší budoucnosti znamená pochopit minulost Matematické modelování výkonnosti podniku 

  Míková, Libuše
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavit jednoduchý matematický model, který pomůže lépe pochopit vývoj konkrétních ekonomických ukazatelů v čase, jejich závislosti a rozhodné okamžiky jejich vývoje, a tím podpořit kroky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Klimeš, Petr
  Bakalarska prace se zameruje na financni analyzu a take na analyzu bodu zvratu firmy Avis Autovermietung GmbH v letech 2013 - 2016. Nejdrive v praci bude predstavena samotna spolecnost, pote zhodnoceni jednotlivych vysledku ...
 • Krátkodobá rovnováha firmy 

  Bumberová, Veronika
  Tato práce posuzuje vazby mezi náklady výroby, jejím objemem a ziskem, případně tržbami. Kriteriem je stávající (daná) kapacita. Hlavním cílem je pro podnik stanovit hranice rentabilní produkce a určit takový rozsah činnosti, ...
 • Náklady a jejich vliv na řízení firmy 

  Trtílek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů, stanovením nákladových funkcí, hodnocením nákladů a vytvořením modelu nápravy problému. Srovnává teoretické poznatky se skutečností ve společnosti, specifikuje možnosti jejich ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Hlačík, František
  Bakalářská práce se zabývá realizací Break-even-point analýzy v podniku, analýzou nákladů a návrhem na zlepšení finanční situace podniku zejména z pohledu nákladů. V první části práce jsou vymezeny pojmy a vzorce týkajících ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Smržová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím analýzy bodu zvratu a lineární regrese za účelem zlepšení ekonomické situace společnosti. Na základě informací, provedených analýz a výpočtů, které povedou ke snížení nákladů a tím ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro maloobchodní prodejnu 

  Dvořáček, Tomáš
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení firmy zabývající se prodejem hokejových karet. Firma bude založena jako společnost s ručením omezeným a bude umístěna v Brně. V práci jsou vyhodnoceny předpoklady ...
 • Podnikatelský plán - založení prodejny se sportovním vybavením 

  Horčičková, Nikola
  Cieľom seminárnej práce je vypracovanie konkrétneho podnikateľského plánu. Zahŕňa tri časti: teoretickú, v ktorej sú vysvetlené základné ekonomické pojmy. Ďalej analytickú, ktorá je zameraná na zhodnotenie aktuálnej situácie ...
 • Podnikatelský plán obchodu se sportovními potřebami 

  Škaloud, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení společnosti MS SPORT, s. r. o., která budu provozovat obchod se sportovními potřebami, s oblečením a se servisem lyží a snowboardů. ...
 • Podnikatelský plán pro založení maloobchodní prodejny 

  Dvořáček, Tomáš
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení firmy zabývající se prodejem florbalového vybavení. Firma bude založena jako společnost s ručením omezeným a bude umístěna v Pardubicích. V práci jsou vyhodnoceny ...
 • Podnikatelský záměr 

  Dupal, Ivo
  Ve své diplomové práci se zabývám podnikatelským záměrem na založení společnosti na výrobu sena. Součástí práce je stanovení výrobního plánu a poslání podniku. Práce také obsahuje cíle podniku v jednotlivých oblastech a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bartoň, Miroslav
  Cílem práce je uvedení do problematiky založení podniku včetně marketingové strategie a užití těchto informací k analýze zamýšleného založení A-E autoškoly. Práce obsahuje budoucí misi, cíle a strategii podniku a také ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vincensová, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je podnikatelský záměr firmy ICE invest spol. s r.o. Práce se věnuje teoretickým bodům podnikatelského záměru a finanční analýze ve třech situacích a to realistické, optimistické a pesimistické.
 • Podnikatelský záměr 

  Jeřábková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru pro reálnou, již existující firmu INJETON PLAST, s. r. o.. Měla by sloužit nejen jako závěrečná diplomová práce, ale rovněž jako podklad a podpůrný materiál ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škorpík, Adam
  V této práci bych chtěl vytvořit světovou novinku v oblasti horkovzdušných balónů. A to pronájem převážně závodních balónů pro české, zahraniční, většinou zaoceánské piloty, kteří míří do Evropy na závody či fiesty.V ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bezděková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru, který bude sloužit managementu společnosti jako podklad pro realizaci zavedení zcela ojedinělé služby. V teoretické části se zabývám problematikou malých a ...
 • Podnikatelský záměr - výstavba provozní budovy 

  Sedláček, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského záměru v oblasti výstavby provozní budovy, sloužící k pronájmu volných prostor, ke skladování a dále ke zřízení zámečnické a kovoobráběcí dílny. Práce obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr - založení nového podniku 

  Pospíšil, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro výstavbu lyžařského střediska s využitím metod kvantitativního výzkumu a strategické analýzy, který bude realizován prostřednictvím nově založeného ...
 • Podnikatelský záměr - založení reklamní agentury 

  Šebestová, Michaela
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení reklamní agentury. Na teoretickou část navazuje část analytická, která obsahuje důležité informace a analýzy. V návrhové části je vytvořen časový plán, podnikatelský ...