Now showing items 1-2 of 2

  • Příčiny vzniku bodlin v litině s kuličkovým grafitem 

    Opačitý, Radim
    Cílem této diplomové práce bylo analyzovat vznik vad v zadaném odlitku z tvárné litiny EN – GJS - 600 – 3 vyráběném litím do pískové bentonitové formy, která je formována střásáním s dolisováním a následně nalézt řešení k ...
  • Výroba a vady ocelových odlitků 

    Smilovský, David
    Obsahem diplomové práce je rozbor vad a neshodné výroby ocelových odlitků ve slévárně Tatra Metalurgie a.s. Nejčastější vady zkoumaných odlitků jsou spojeny s bublinami. Práce z teoretické části rozebírá jednotlivé typy ...