Now showing items 1-2 of 2

  • Program pro kalibrované rastrové mapy 

    Kalčík, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením kalibrovaných map a zpracováním bodů zájmu. Body zájmu lze získat i z fotek s uloženou Exif informací o pozici vyfocení. Práce popisuje základní pojmy z geoinformatiky, princip ...
  • Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba 

    Štěrba, Martin
    Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich ...