Now showing items 1-9 of 9

 • Design karoserie pneumobilu pro robotickou výrobu 

  Vevera, Tomáš
  Práce řeší design karoserie pneumobilu určené pro robotickou výrobu metodou zakřiveného ohýbání. Jsou vyhodnoceny možnosti této technologie a problematika specifického chování CCF geometrií. Za účelem zjednodušení a urychlení ...
 • Lepení v automobilovém průmyslu 

  Bláha, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním lepených spojů u karoserií automobilů, které jsou nejvíce mechanicky namáhané za účelem výběru vhodných moderních lepidel u dané konstrukce karoserie automobilu. První část práce ...
 • Porovnání ocelí a technologií při výrobě automobilové karoserie 

  Wojcik, Rudolf
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia obsahuje popis využívaných typů ocelí a technologií při výrobě automobilové karoserie. Úvodní kapitola obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých částí karoserie. Poté ...
 • Projektování svařoven pro automobilní průmysl a plánování procesních postupů 

  Baláš, Petr
  Přehled postupů při výrobě automobilu na výrobní lince v zaměření na materiály, druhy výroby, automatizovanou výrobní linku v určitém čase s vybranou společností. Časová souslednost procesu od spuštění výrobní linky po ...
 • Rám formulového vozu s návrhem upevňovacích prvků karosérie 

  Trněný, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení rámu pro formuli student. Součástí diplomové práce je i rozbor možných řešení. Hlavním kritériem při návrhu rámu je jeho výsledná torzní tuhost. Součástí návrhu ...
 • Renovace historické tramvaje 

  Rozsypal, Josef
  Cílem této závěrečné bakalářské práce je vytvoření metodiky základních prací pro renovaci historické tramvaje a následně tuto metodiku aplikovat na renovaci historické tramvaje 4MT. Práce začíná obecným historickým přehledem. ...
 • Renovace historického vozu Trabant 601 

  Krček, Štěpán
  Cílem této závěrečné bakalářské práce je vytvoření technického postupu prací při renovaci automobilu Trabant 601 a následně postup aplikovat v praxi. První část práce se věnuje historii a vývoji automobilky VEB Sachcenring ...
 • Škoda Octavia Super 

  Netopil, Jan
  Práce obsahuje ucelený soubor poznatků nutných k renovaci automobilu Škoda Octavia Super. Poskytuje popis konstrukce a provedení podvozku, převodového ústrojí, motoru a příslušenství automobilu pro jednotlivé výrobní série, ...
 • Vyhodnocení doplňkové výbavy karoserií vozidel z pohledu legislativy 

  Knebl, Vladimír
  Diplomová práce pojednává o možnostech doplňkové výbavy karoserií vozidel. Obsahem je teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů dané problematiky včetně legislativních předpisů ...