Now showing items 1-2 of 2

  • Matematický model kotle na biomasu pro účely řízení 

    Máša, Vítězslav
    Práce se zabývá vytvořením dynamického matematického modelu biomasového kotle jako regulované soustavy a praktickým využitím tohoto modelu. V úvodní části práce je představena problematika energetického využívání biomasy ...
  • Systém domovního vytápění s hybridní komunikací 

    Ambrož, Milan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému domovního vytápění s hybridní komunikací pro řízení vytápění především rodinných domů. Celek je připraven především pro práci s akumulační nádobou a více zdroji tepla.