Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům 

    Tesař, Luděk
    Tato práce popisuje pravidla návrhu ochrany před bleskem pro objekty občanské výstavby. Cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na základní pravidla návrhu ochrany před bleskem. Samotnému návrhu předchází podrobnější ...
  • Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům 

    Kovář, Zdeněk
    Bakalářská práce popisuje stěžejní teorii, která je nezbytná pro správný návrh rodinného domu před nepříznivými účinky blesku. Cílem práce je podat stručný a ucelený pohled do problematiky. Úvodní část se zabývá vznikem ...