Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače 

    Moravec, Tomáš
    Diplomová práce na téma „konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače“ se zabývá návrhem upínacího třmenu, jehož funkcí je zajištění přesné polohy vstřikovače systému Common Rail. Tvar třmenu vstřikovače je navrhován ...
  • Termálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motoru 

    Ptáček, Petr
    Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení výpočtového modelu řešeného pomocí metody konečných prvků a zjištění míry vlivu jednotlivých zatížení způsobujících deformaci válce čtyřdobého spalovacího motoru. Nejprve je ...