Now showing items 1-20 of 20

 • Administrativní budova 

  Ondruš, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce administrativní budovy ve Valašském Meziříčí. Půdorysné rozměry objektu jsou 55,5 x 30,0 m. Délka objektu se postupně s každým patrem zvyšuje. Budova má 8 ...
 • Administrativní centrum 

  Robotka, David
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce se spřaženými ocelobetonovými stropy administrativního centra. Objekt je situován v lokalitě Moravský Krumlov. Administrativní centrum tvoří patrová ...
 • Business centrum 

  Dušek, Ivo
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové prutové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy. Jde o šestnáctipatrovou budovu s ocelovou konstrukcí v rotačně symetrickém půdoryse. O maximálních rozměrech 100x100m. Statický ...
 • Hala pro kovovýrobu s administrativní budovou 

  Kaňok, Vojtěch
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení objektu kovovýroby s přilehlým administrativním objektem. Stavby jsou na sobě staticky nezávislé. Objekty jsou situovány v městě Bučovice. Objekt kovovýroby se skládá z třílodní ...
 • Montované ocelové nádrže 

  Konečný, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti šroubovaných ocelových nádrží, které tvoří nezanedbatelný podíl nádrží z celkového počtu všech typů nádrží. V první části této práce je zmíněná krátká historie ...
 • Nosný skelet budovy 

  Růžička, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové vícepodlažní konstrukce vědecké instituce v Brně. Práce obsahuje tři rozdílné variantní řešení v předběžném návrhu a pro zvolené řešení je zpracována technická zpráva, statický ...
 • Obloukové zastřešení víceúčelové haly 

  Chalupa, Vojtěch
  Náplní bakalářské práce je návrh obloukového zastřešení víceúčelové mobilní haly. Rozpětí oblouku je 25 m. Celková délka haly je 30 m. Nosný systém je tvořen příhradovými příčnými vazbami z trubkových profilů. V návrhu je ...
 • Ocelová konstrukce obchodního centra 

  Kočí, Petr
  Diplomová práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce obchodního centra. Základní modul je 8 x 8 m, celková délka objektu je 88 m a šířka 48 m. Budova má čtyři nadzemní podlaží a dosahuje výšky 25,4 m. 1.NP – 3.NP má ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové budovy 

  Kopecký, Ladislav
  Výrobní hala se skladovacím přístavkem. Délka haly je 72m a šířka 30m. Hlavní loď má rozpětí 24m a přístavek má rozpětí 6m. Vzdálenost mezi příčnými vazbami je 6m. Výška hlavní haly je 10,7m a výška přístavku je 13,0m. ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Selyvonenko, Ivan
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu. Objekt se nachází ve městě Brno. Půdorysné rozměry pavilonu jsou 121,8 m x 66,5 m, jeho výška je 17,75 m. Nosnou konstrukci tvoří ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení plaveckého bazénu 

  Krchnák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení plaveckého bazénu. Rozpětí nosné konstrukce zastřešení je 40,00 m, délky 50,00 m, výška 10,53 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S355 a S235. ...
 • Odletová hala letiště 

  Bílek, Radim
  Obsahem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce obslužné odletové haly v Břeclavi. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 51,43 x 64,00 m a výšku 13,515 m. Nosná konstrukce je tvořena sloupy a betonovými patkami, které ...
 • Průmyslová budova 

  Kočí, Petr
  Bakalářská práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce jednolodní průmyslové budovy v souladu s prostorovým uspořádáním objektu o rozpětí 24 m, délky 63 m a výšce skladebné konzoly jeřábů 8,7 m. V budově jsou navrženy ...
 • Skleník 

  Sejbalová, Kateřina
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit ocelovou nosnou konstrukci budovy, nacházející se v areálu ZOO Zlín, jež bude využívána jako skleník. Jedná se o jednopodlažní budovu s kruhovým půdorysem o průměru 39,04 m, ...
 • Sportovní hala v Prostějově 

  Houška, Daniel
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly v Prostějově. Půdorysné rozměry objektu jsou 38x54 m s maximální světlou výškou 9,5 m. Řešení je vybráno na základě dvou ...
 • Vícepodlažní budova pro administrativní účely 

  Lehocký, Peter
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie administrátívnej budovy ktorá prilieha k výrobnej hale, no nieje na nej saticky závislá. Objekt práce je situovaný v Brne. Pôdorysný tvar budovy je v tvare L. Osová vzdialenosť ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Baudišová, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly. Cílem této práce je navrhnout nosnou konstrukci o průměru 80,0 m v úrovni ±0,000. Konstrukce je kruhového půdorysu v úrovni ±0,000 o vnějším průměru 80,0 m. ...
 • Zastřešení sportovního objektu 

  Ondruš, Petr
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové obloukové konstrukce sportovního objektu o půdorysných rozměrech 40,0 x 60,0 m. Objekt je situován v lokalitě Olomouc. Konstrukční systém tvoří příčné vazby – ...
 • Zastřešení trojlodního sportovního objektu 

  Labuda, Ondřej
  Tématem diplomové práce je návrh dřevěné konstrukce zastřešení trojlodního sportovního objektu na Brněnské přehradě. Návrh je vypracován podle norem ČSNN EN. Práce řeší statické působení této dřevěné konstrukce a návrh ...
 • Zastřešení zimního stadionu 

  Chalupa, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je návrh zastřešení zimního stadionu umístěného v lokalitě města Žďár nad Sázavou. Půdorysné rozměry haly jsou 55 m x 77 m. Konstrukční výška haly je 10 - 17 m. Zastřešení je navrženo jako soustava ...