Now showing items 1-10 of 10

 • Lávka pro pěší 

  Smělíková, Petra
  Náplní bakalářské práce je statické posouzení nosné konstrukce stávající lávky pro pěší a cyklisty v Kunovicích u Uherského Hradiště. Rozpětí lávky je 28m. Lávka je konstrukčně řešena jako prostorová prutová soustava s ...
 • Obchodní a nákupní centrum v Brně 

  Serbousková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra situovaného v Brně. Zastavěná půdorysná plocha je 1973 m2 (půdorys ve tvaru L s rozměry 48 m x 50 m). Konstrukce se skládá ze tří částí. Budova ...
 • Ocelová konstrukce rozhledny 

  Pavlas-Jirásek, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce rozhledny o výšce 35,5 m. Prvotní návrh je vypracován ve dvou variantách. První varianta je prostorová příhradová konstrukce, druhá varianta je plnostěnná vetknutá ...
 • Ocelová konstrukce vojenského muzea 

  Šašinka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení vojenského muzea v Králíkách. Rozpětí nosné konstrukce haly je 40,00 m. Celkové půdorysné rozměry jsou 55,93 x 72,04 m s výškou budovy 11,43 m, ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Wawreczka, Karel
  Předmětem práce bylo navrhnout zastřešení výstavního pavilonu o minimálních půdorysných rozměrech 45 x 50 m a minimální výšce 12 m. Navržené půdorysné rozměry konstrukce jsou 52,14 m x 70,00 m a výška nejvyššího bodu 18,68 ...
 • Přístřešek restaurace s tanečním parketem 

  Horský, Vojtěch
  V diplomové práci jsou vypracovány dvě varianty zastřešení tanečního parketu u restaurace s kulturním areálem v Dolní Jablonné. První varianta byla dřevěná konstrukce s vnitřním nosným obloukem z lepeného dřeva. Druhá ...
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování předepjatých šroubových spojů 

  Žaba, Tomáš
  V této diplomové práci je realizována výuková úloha na experimentální stanici pro měření veličin v předepjatém šroubovém spoji. V rámci její přípravy byla provedena inovace stanice vedoucí ke snadnějšímu a rychlejšímu ...
 • Šroubový spoj turbodmychadla a hlavy válců 

  Kolivošková, Veronika
  Predmetom tejto diplomovej práce je teoretický základ teórie skrutkových spojov a následná aplikácia na konkrétny problém skrutkového spoja, ktorý je súčasťou spaľovacieho motora preplňovaného turbodúchadlom, konkrétne ...
 • Trojlodní objekt pro průmyslovou výrobu. 

  Lečbych, Antonín
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením trojtraktní haly pro drobnou zámečnickou výrobu. Nosné rozpětí konstrukce haly je 9, 18 a 9 m. V prostřední lodi je mostový jeřáb o nosnosti 2t. Předpokládaná lokalita objektu ...
 • Zázemí rallyového týmu 

  Mikeš, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce pro vytvoření zázemí rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění administrativy a prostory pro umístění servisní dílny. Celkové ...