Now showing items 1-1 of 1

  • Současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér 

    Malík, Petr
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér, které významně přispívají ke zvýšení účinnosti a životnosti leteckých turbín. Práce je literární rešerší, která obsahuje komplexní ...