Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza investičních příležitostí do vybraných druhů komodit 

  Koláčný, Zbyněk
  Bakalářská práce z největší části pojednává o investování do diamantů v komparaci s klasickými druhy investování (zlato, stříbro, platina, dluhopisy). Teoretická část vymezuje pojem investování, dále jsou zde popsány ...
 • Externí financování firem a podnikatelů 

  Kuzmianok, Vadzim
  Předmětem bakalářské práce je hodnocení možných externích zdrojů financování pro společnost NEPA, společnost s ručením omezeným, s ohledem na její finanční situace. Teoretická část se věnuje teoretickému vymezení externích ...
 • Finanční investice podniku 

  Prachař, Kamil
  Diplomová práce se zabývá analýzou investičních příležitostí na kapitálových trzích. Cílem práce je navrhnou vhodnou investiční strategii a investici podniku na kapitálových trzích vzhledem k současné ekonomické situaci. ...
 • Nástroj k vytváření investičních návrhů 

  Mikeška, Vilém
  Tato práce řeší problematiku vytváření investičních portfolií pro klienty finančně-poradenské společnosti. Jejím cílem je vytvořit jednoduchý software, který by využívali především nováčci firmy na zpracování nabídky pro ...
 • Nástroje finančního trhu - cenné papíry 

  Skořepa, Pavel
  Tato práce pojednává o nástrojích finančního trhu. Čtenáři je nejdříve ukázáno z čeho je finanční trh tvořen, jak funguje, jaké mají cenné papíry charakteristické vlastnosti, proč se používají, jaké výhody a rizika v sobě ...
 • Návrh elektronického obchodu pre firmu Kniha Marcela Kutejová 

  Plško, Marek
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu pre kníhkupectvo Marcela Kutejová, ktoré sa rozhodlo rozšíriť svoje pole pôsobnosti na internet. Návrh je riešený z dvoch hžadísk, a to z hžadiska marketingového ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Tvorba investičního portfolia 

  Horňák, Karel
  V této bakalářské práci se budu zabývat tvorbou investičních portfolií a budou zde také uvedeny jejich návrhy. Při tvorbě budu vycházet z ekonomických výsledků emitentů. V teoretické části budou popsány metody, které k ...
 • Tvorba investičního portfolia 

  Horňák, Karel
  V této diplomové práci se budu zabývat tvorbou investičních portfolií a uvedu zde také jejich návrhy. Při sestavování portfolií budu vycházet z ekonomických výsledků emitentů. V teoretické části budou popsány metody, které ...
 • Účtování vybraných problémů na kapitálovém trhu 

  Burianová, Veronika
  Cílem diplomové práce je provést zaúčtování konkrétních účetních operací, vyskytující se na kapitálových trzích. Na zvoleném podniku jsem se snažila názorně na konkrétních účetních případech ukázat zaúčtování zvolených případů.
 • Výnosy a riziko vybraných investičních nástrojů českého kapitálového trhu 

  Duspiva, Pavel; Kruml, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-09)
  Purpose of the article: The object of the research is to determine real average yields and risks of selected investment instruments in Czech market for period 2003 to 2012. Purpose is to determine whether Czech capital ...