Now showing items 1-7 of 7

 • Problematika přechodu od jednojádrové k vícejádrové implementaci operačního systému 

  Matyáš, Jan
  Tato práce se zabývá úpravou MicroC/OS-II pro běh na vícejádrovém procesoru, konkrétně na Zynq 7000 All Programmable SoC, který obsahuje dvě jádra architektury ARM Cortex-A9. Jsou v ní diskutováný potřebné změny a s tím ...
 • Secure Bootloader For Arm Microcontrollers 

  Prítel, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Embedded systems are single purpose devices, where software updates are often omitted or very limited in comparison with personal computer systems. Such systems are typically using microcontrollers with limited memory and ...
 • Systém pro programování výukového kitu Minerva 

  Dohnal, Michal
  Teoretická část této práce se zabývá koncepty a rozhraními využívanými pro programování mikrokontrolérů (MCU) a rekonfiguraci programovatelných hradlových polí (FPGA) s užším zaměřením na ty z nich, které jsou dostupné pro ...
 • T-Mobile MDA II v Linuxu 

  Michl, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá mobilním digitálním asistentem T-Mobile MDA II v operačním systému Linux. První část práce je zaměřena na identifikaci zařízení a specifikaci parametrů MDA II. Druhá část popisuje výběr GNU ...
 • Univerzální zavaděč pro mikrokontrolér Kinetis K60 

  Krůpa, Tomáš
  Cílem práce bylo vytvoření zavaděče pro mikrokontrolér Kinetis K60 s jádrem ARM Cortex-M4, který by usnadnil zavádění aplikací na vývojové platformě Minerva osazené tímto mikrokontrolérem. Na základě průzkumu dostupných ...
 • Vylepšení způsobu chůze a ovládání 6-nohého kráčejícího robotu Černá vdova 

  Krejsa, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení, ovládání a vzdáleného programování šestinohého kráčejícího robota. Je rozdělena do šesti kapitol. V úvodu se zabývá teorií vzdáleného programování. Druhá část rozebírá možné ...
 • Vzdálená správa jednočipových systémů 

  Vágner, Martin
  Práce řeší problematiku vzdálené správy paměti programu (firmware) jednočipových systémů založených na mikrokontrolérech řady Atmel AVR prostřednictvím rozhraní Ethernet a protokolů TCP/IP. Komunikaci zprostředkovává ...