Now showing items 1-9 of 9

 • Bootstrap Estimation of Expected Risk and Return of Strategy Equity Indices 

  Novotná, Veronika; Škapa, Stanislav (Budapest University of Technology and Economics, 2020-04-17)
  The aim of this article is to present the results of research associated with the ex-post estimation of expected risk, return and other characteristics of strategy equity indices and capital-weighted equity indices partially ...
 • Distribution Endpoint Estimation Assessment for the use in Metaheuristic Optimization Procedure 

  Holesovky, Jan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  Metaheuristic algorithms are often applied to numerous optimization problems, involving large-scale and mixed-integer instances, specifically. In this contribution we discuss some refinements from the extreme value theory ...
 • Fitování rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace 

  Pavlíčková, Lenka
  Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro tvorbu konfidenčních intervalů, při testování statistických hypotéz a v regresní analýze. Představujeme konfidenční interval pro individuální hodnotu. Dále se ...
 • Measurement of Private Investor’s Loss Aversion 

  Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-12)
  Purpose of the article: This paper gives an empirical view on behaviorance of private investor who is loss averse and whether a loss aversive private investor should invest into such risky assets as equity? The main focus ...
 • Metoda bootstrap a její aplikace 

  Pavlíčková, Lucie
  Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro určení přesnosti odhadu, tvorbu konfidenčních intervalů a testování statistických hypotéz. Dále je předložena metoda odhadu diskrétního rozdělení pravděpodobnosti ...
 • Neparametrické metody odhadu parametrů rozdělení extrémního typu 

  Blachut, Vít
  Diplomová práce se zabývá rozdělením extrémních hodnot. V první části je zformulována a dokázána limitní věta pro rozdělení maxim. Dále jsou rozebrány základní vlastnosti rozdělení extrémního typu. Ústřední roli diplomové ...
 • Neuronové sítě pro lokalizaci lidského obličeje 

  Libosvár, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o problematice detekce a lokalizace lidského obličeje v obraze. Jsou zde popsány možnosti současných metod a umělých neuronových sítí. Práce vychází z výzkumu H. Rowleyho. Prakticky je práce ...
 • Risk Measurement of Equity Markets and Private Investor Behaviour 

  Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of this article The aim of this paper is to evaluate and determine risk profile of equities markets and conclude consequency for private investor portfolios. There is summarized broad issue of risk measuremen with ...
 • Vizualizace parametrů mnohakanálového zvukového systému v internetovém prohlížeči 

  Lach, Martin
  Tato práce se zabývá systémem na zpracování audia od firmy Audified. Tento vestavěný systém obsahuje Arm procesor, na kterém běží operační systém Linux. V současné době je ovládání parametrů (fantom, gain) komplikované - ...