Now showing items 1-1 of 1

  • 3f. měnič s regulací otáček pro pohon stojanové vrtačky 

    Grom, Martin
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou trojfázového meniča určeného pre pohon stojanovej vŕtačky s asynchrónnym motorom. Zapojenie je navrhnuté s využitím integrovaného jednoúčelového riadiaceho obvodu a výkonového ...