Now showing items 1-3 of 3

 • Sezónní akumulátor tepla 

  Nguyen Khac, Hoang
  Cieľom diplomovej práce je priblížiť problematiku sezónnej akumulácie tepla s detailnejším zameraním na horninový akumulátor. Na základe projektu v nemeckom Attenkirchene sa pripraví výpočtový model. Po vykonaní technickej ...
 • Stavebně technologická studie výstavby ČOV v Hajanech 

  Prachař, David
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologická studie výstavby ČOV v Hajanech. Objekt se skládá ze spodní železobetonové stavby a horní stavby, která je zděná. Zpracoval jsem technickou zprávu, technologickou ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Balash, Alan
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu průmzslové haly o třech podlažích. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je popsán společný postup ...