Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní metody technologie vyvrtávání. 

    Štábl, Martin
    přehled technologie vyvrtávání,vyvrtávacích strojů, nástrojů, vzájemné porovnání, řezné podmínky, kapaliny,srovnání s ostatními metodami dokončování otvorů.
  • Nástroje pro válečkování ve strojírenství. 

    Henzl, David
    Bakalářská práce se zabývá beztřískovou technologií obrábění válečkováním a nástroji se zaměřením na válečkování kruhových otvorů a navazujících ploch. V první části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se dokončování ...