Now showing items 1-5 of 5

 • Chatbot postavený na umělých neuronových sítích 

  Čechák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje implementaci a způsob fungování generativního chatbotu. Chatbot byl implementován v jazyce Python pomocí umělých neuronových sítí a je založen na sequence-to-sequence principu. Výsledný chatbot ...
 • Kryptovirologie a budoucnost malware 

  Prchal, Josef
  Malware je spojený s informační technikou. Oboje se ovlivňuje navzájem. Cílem této práce je přiblížit různé typy těchto programů, stručně popsat historii a vývoj. Nastínit hlavní trendy v této oblasti a pokusit se předpovědět, ...
 • Průběžná integrace a automatizovaná kontrola kódu v projektech s otevřeným zdrojovým kódem 

  Tóth, Adrián
  Kvůli zvýšení popularity projektů s otevřeným zdrojovým kódem se adaptovala nová softwarová metodologie, která se stále vyvíjí. Tato bakalářská práce se zabývá touto adaptovanou agilní softwarovou metodologií, přesněji ...
 • Řízení entit ve strategické hře založené na multiagentních systémech 

  Knapek, Petr
  Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci systému podpory učení a plánování agentů schopných hry real-time strategických her typu StarCraft. Budou vysvětleny problémy ovládání herních objektů a protivníků počítačem a ...
 • Správce osobních informací nad XMPP 

  Guňka, Jiří
  Tato práce se zabývá implementací správce osobních informací pomocí protokolu XMPP. Zaměřuje se hlavně na nejčastější potřebné funkce při plánování času. Těmito funkcemi se myslí: uchovávání poznámek, plánování událostí a ...