Now showing items 1-2 of 2

  • Design of the Simulation Model of the Programmable Amplifier LNVGA 

    Sobotka, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
    This paper presents the design of the simulation models of the programmable amplifier LNVGA (Low Noise Variable Gain Amplifier). Block view on the internal structure of the LNVGA is introduced and as an example, the principle ...
  • Ovládání programovatelného analogového obvodu 

    Sobotka, Josef
    Tato práce se zabývá návrhem ovládacího softwaru pro programovatelný analogový obvod nastavitelný prostřednictvím počítače přes sériové rozhraní a to jak pro počítač, tak pro programovací mikrokontrolér. Dále se zabývá ...