Now showing items 1-18 of 18

 • Lodging House 

  Prachmanová, Zuzana
  Tato diplomová práce představuje určenou část projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) zabývající se komplexní rekonstrukcí a vytvořením nástavby ...
 • Modernizace pavlačového bytového domu, Petrská 4, Praha, stavebně technologická příprava stavby 

  Hamerníková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je řešení stavebně technologické přípravy modernizace pavlačového bytového domu v Praze 1 v ulici Petrská. Hlavním předmětem řešení diplomové práce jsou bourací práce ve stávajícím objektu a nový ...
 • Multifunkční centrum Hlinsko - příprava a realizace stavby. 

  Šusták, Miroslav
  Diplomová práce Multifunkční centrum Hlinsko – příprava a realizace stavby se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby. Práce se zabývá návrhem časových, finančních a hmotných zdrojů. V práci je obsažen rozpočet ...
 • Osteled 7c-7d Horsens Refurbishment 

  Král, Ondřej
  Z dříve vypracovaného projektu, který byl součástí půlročního studia na univerzitě VIA v Dánsku, vznikla následující bakalářská práce. Ta rozvádí projekt do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení ...
 • Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší 

  Šilhová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá realizací výrobní a skladovací haly pro strojírenský průmysl. Součástí realizace výrobní haly jsou i bourací práce stávajícího zemědělského objektu. V rámci realizace je řešena také rekonstrukce ...
 • Přístavba, nástavba a stavební úpravy bytového domu Neumannova v Brně, příprava a realizace stavby 

  Martincová, Michaela
  Diplomová práce řeší technologickou etapu hrubé stavby přístavby a rekonstrukce bytového domu na ulici Neumannova v Brně-Pisárky. Jedná se o zemní práce, hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu, bourací práce a částečně ...
 • Rekonstrukce bytového domu 

  Pavlíček, Jan
  Předmětem zpracovávané diplomové práce je prováděcí projektová dokumentace pro rekonstrukci bytového dmu na Karáskově náměstí v Brně - Židenicích. Stávající objekt je tvaru obdélníku a je součástí bytové řadové zástavby. ...
 • Rekonstrukce Hlavní budovy Plaveč – příprava a organizace výstavby 

  Černý, Karel
  Diplomová práce se zabývá realizací stavebních úprav hlavní budovy Domova pro seniory Plaveč. Tyto úpravy představují především rekonstrukci vnitřních prostor, pokojů klientů a zázemí personálu, ale i přilehlého okolí ...
 • Rekonstrukce městského úřadu 

  John, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí městského úřadu v Adamově, spočívající v řešení bezbariérového užívání stavby, celkové zlepšení energetické náročnosti budovy a vytvoření nových kancelářských prostor, formou ...
 • Renovace obytné budovy 

  Horn, Jiří
  Předmětem diplomové práce je renovace obytné budovy v Dolní Krupé. Dům byl postaven v roce 1935. Objekt má několik nových přistavených částí jako je garáž a skladovací prostory. Stěny jsou z CPP a cihelných bloků. V obytné ...
 • Spodní stavba školícího střediska firmy BATIST 

  Možíš, Jan
  Obsahem bakalářské práce je stavebně-technologický projekt školicího centra firmy Batist, Červený Kostelec. Detailněji se zabývá nejoptimálnějšími technologickými postupy pro bourací práce a zemní práce spolu se základovými ...
 • Stavebně technologický projekt administrativní budovy firmy Ray Service, a.s. ve Starém Městě 

  Seménka, Petr
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby administrativní a výrobní budovy společnosti Ray Service a.s. ve Staré Městě u Uherského Hradiště. Práce obsahuje technické zprávy, stavebně ...
 • Stavebně technologický projekt Domova seniorů Pržno 

  Machala, Jan
  Tato diplomová práce řeší realizaci zamýšleného projektu, který se týká rekonstrukce stávajícího objektu nákupního střediska a pohostinství. Vestavbou prostoru atria, přístavbou venkovních teras a nástavbou druhého nadzemního ...
 • Stavebně technologický projekt rekonstrukce areálu textilní továrny 

  Lorencová, Andrea
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt na rekonstrukci bývalé textilní továrny v blízkém okolí Jihlavy. Technická zpráva uvádí veškeré základní údaje o stavbě k tomuto projektu. V technologických předpisech ...
 • Stavebně technologický projekt rekonstrukce objektu Rooseveltova v Brně 

  Pavelka, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem rekonstrukce objektu Rooseveltova v Brně. Podkladem pro tuto práci byla výkresová dokumentace pro realizaci této stavby. Technické zprávy uvádí veškeré ...
 • Stavebně technologický projekt stavebních úprav základní školy s nástavbou a přístavbou 

  Bureš, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem stavebních úprav základní školy s nástavbou a přístavbou. Projekt je zpracován se zaměřením na hlavní stavební objekt, kterým je nástavba. Diplomová práce ...
 • Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university v Brně - stavebně technologický projekt 

  Kovařík, Jan
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt rekonstrukce ESF MU v Brně. Objekt bude řešen ve třech hlavních etapách. První etapa jsou bourací práce, druhá konstrukce interiéru a třetí inovace světlíku. Rekonstrukce ...
 • Tělocvična ve Šlapanicích - technologická etapa hrubá stavba 

  Inwald, Tomáš
  Technologická etapa hrubé stavby tělocvičny ve Šlapanicích na základní škole. Práce zpracovává postup montáže fasádního lešení, vybourání stávajících velkorozměrových oken, bouracích prací vnitřních konstrukcí v zázemí ...