Now showing items 1-7 of 7

 • Charakterizace a stabilizace pankreatinu 

  Wurstová, Agáta
  Práce se zaměřuje na studium enzymatické směsi pankreatinu, její charakterizaci a následnou enkapsulaci do liposomů. Jako srovnávací proteiny byly použity hovězí sérový albumin a trypsin. Charakterizace pankreatinu se ...
 • Charakterizace interakcí hyaluronanu a albuminu 

  Mikolášová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí mezi kyselinou hyaluronovou a bílkovinou albuminem. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, konduktivity, viskozity, turbidity a reometrie. Interakce ...
 • Elektrochemická impedanční spektroskopie jako charakterizační metoda modifikovaných nanostrukturovaných elektrod 

  Vrbová, Eva
  Diplomová práce se zabývá nanostrukturovanými povrchy, nanočásticemi a elektro- chemickými charakterizačními metodami, jako jsou cyklická voltametrie, diferenčně pulzní voltametrie a elektrochemická impedanční spektroskopie. ...
 • Separation and Detection of Bioconjugated Quantum Dots Using on a Chip Electrophoresis 

  Pejović, Jelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Semiconductor nanocrystals, quantum dots (QDs), are nanoscale particles that have been attract a lot of attention due to their unique optic and electronic properties. Due to very diverse and numerous applications, it is ...
 • Syntéza kvantových teček pro detekci proteinů 

  Šibíková, Anna
  Táto diplomová práca sa zaoberá syntézou kvantových bodiek (QDs) pre detekciu proteínov. Je rozdelená na tri hlavné časti. V prvej je písané o teórií samotných QDs, ich syntézach, funkcionalizácií, interakciách, aplikáciách ...
 • Synthesis of core/shell quantum dots for diagnostic 

  Mihajlovic, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  In this paper, synthesis of colloidal core and core/shell quantum dots (QDs) was described. First, CdTe QDs capped with glutathione, thioglycolic or mercaptopropionic acid were prepared in aqueous phase, and used for ...
 • Využití mezifázové reologie ke studiu biologických systémů 

  Kachlířová, Helena
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení relativně nové metody mezifázové reologie a na její optimalizaci. Optimalizace metody byla realizována na dvou typech mezifázových rozhraní, a to kapalina-kapalina za použití ...