Now showing items 1-11 of 11

 • Dálniční most přes široké údolí 

  Mertová, Eliška
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout několik variant možného přemostění daného širokého a hlubokého údolí. Po zhodnocení bylo jako optimální řešení zvoleno vedení dálnice na jediné široké nosné konstrukci tvořené ...
 • Dvounosníkový skříňový mostový jeřáb 

  Vlachovič, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvounosníkového jeřábového mostu o nosnosti 50 tun. Tento jeřáb má rozpětí mostu 20 metrů, rozvor 3,15 metrů a výšku zdvihu 7 metrů. Diplomová práce se zabývá ručním výpočtem skříňového ...
 • Jeřáb mostový dvounosníkový 

  Vajmar, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvounosníkového mostového jeřábu. Na začátku práce jsou určeny průřezové charakteristiky nosníku a příčníku. Dále jsou vypočítána zatížení působící při provozu jeřábu. Následuje určení ...
 • Lávka přes Labe 

  Krč, Rostislav
  Práce se zabývá návrhem předpjaté betonové lávky převádějící stezku pro pěší a cyklisty přes řeku Labe u města Čelákovice. Byly analyzovány tři varianty a pro další výpočet byla vybrána zavěšená konstrukce o třech polích, ...
 • Mostový jeřáb jednonosníkový 

  Chroust, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou jednonosníkového mostového jeřábu. Cílem práce je provést konstrukční řešení mostového jeřábu podle zadaných parametrů, kterými jsou nosnost jeřábu 8 000 kg, rozpětí 10 000 mm, ...
 • Návrh dvounosníkového jeřábového mostu 50 t 

  Matěja, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dvounosníkového jeřábového mostu o nosnosti 50 tun. Postup je rozdělen celkem do osmi částí. První z nich obsahuje předběžný návrh celé konstrukce a návrh hlavních parametrů. Druhá část ...
 • Portálový jeřáb 

  Wojnar, Tomasz
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nosného rámu a zdvihového mechanismu obkročného portálového vozíku, který se využívá v kontejnerových terminálech. Je určen pro přepravu kontejneru po ploše terminálu. Jedná se o ...
 • Předpjatý most číslo 202 na rychlostní komunikaci R2 na Slovensku 

  Janek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu číslo 202 na rychlostní komunikaci R2 na Slovensku přes silnici I/50 mezi městy Trenčín a Bánovce nad Bebravou a přes železniční trať č. 130 mezi městy Trenčín a Chynorany. ...
 • Předpjatý most na rychlostní komunikaci 

  Juřenčáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikaci přes ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Pro každý směr komunikace je vybudována samostatná nosná konstrukce, pro ...
 • Spojitá betonová mostní konstrukce 

  Zemánek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na řešení silničního mostu, situovaného mezi obcemi Roudno a Razová přes vodní nádrž Slezská Harta. Před návrhem byly vytvořeny a porovnány 3 studie. Zvolená varianta je spojitý komorový nosník ...
 • Vícepolová mostní konstrukce 

  Necid, Miloš
  V Diplomové práci se zabývám dálničním mostem poblíž Velkého Meziříčí. Dálniční most překonává údolí dlouhé 360 m a vysoké 36 m. Pro každý směr je vybudovaná samostatná nosná konstrukce. Každá z nosných konstrukcí převádí ...