Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza D-oblastí pomocí modelů náhradní příhradoviny 

  Konárek, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je analýza několika typických D-oblastí železobetonových konstrukcí. Analýza je provedena pomocí metody náhradní příhradoviny. Jako první jsou modely náhradní příhradoviny využity při analýze smyku ...
 • Bezpečnostní rám závodního vozu 

  Sedlář, Jiří
  Diplomová práce pojednává o zvýšení ochrany posádky závodního automobilu provedením změn v jeho bezpečnostní konstrukci dle současných bezpečnostních předpisů. K posouzení navržených možností konstrukcí bylo použito metody ...
 • Ocelová konstrukce víceúčelové haly 

  Pisch, Jiří
  Náplní bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce víceúčelové haly v lokalitě města Studénka. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 35 x 50 m a výšku objektu 12 m. Hala je navržena z ocelových rámů z válcovaných ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly 

  Frank, Ivo
  Náplní bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce konstrukci zastřešení sportovní haly v lokalitě Statutárního města Jihlava. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 45,200 x 40,300 m a výšku 15,150 m. Hala je ...
 • Parkovací dům 

  Frank, Ivo
  Náplní diplomové práce je zpracování řešení hlavní nosné konstrukce parkovacího domu ve městě Olomouc ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Sedmipodlažní objekt má půdorysný rozměr cca 57,2m x 37,0m. Výška konstrukce ...
 • Patrové garáže 

  Balhar, Martin
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažních garáží. Jedná se o pětipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu. Konstrukce je vytvořena pro město Olomouc. Statický výpočet je řešen kombinací ...
 • Skladová hala 

  Urbánek, Jan
  Náplní bakálářské práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení skladové haly v lokalitě města Třebíč. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 43,200 x 27,850 m a výšku 8,150 m. Hala je navržena se sedlovou střechou. ...
 • Sportovní hala 

  Sengerová, Ingrid
  V rámci této bakalářské práce se budu zabývat návrhem nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) situovanou v oblasti města Brno, přičemž půdorysné rozměry této ...
 • Sportovní hala 

  Hellebrand, David
  V rámci této bakalářské práce se budu zabývat návrhem nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) situovanou v oblasti města Opava, přičemž půdorysné rozměry této ...
 • Sportovní hala 

  Horká, Petra
  V diplomové práci je vypracován ve dvou variantách návrh nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) o půdorysných rozměrech 42 m x 72 m a světlé výšce 8 m. Konstrukce ...
 • Supermarket v Rožnově pod Radhoštěm 

  Valentová, Monika
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce jednolodní haly s využitím jako supermarket. Konstrukce je situována v příměstské části Rožnova pod Radhoštěm. Půdorysné rozměry navržené konstrukce jsou 27,0 ...
 • Trojlodní skladový objekt 

  Back, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je návrh a statický posudek základních prvků trojlodního skladového objektu. Dále je vypracována projektová dokumentace skládající se z technické zprávy, dispozičních výkresů, výrobních výkresu a ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Mešťan, Vojtěch
  Úkolem diplomové práce je vypracovat návrh a posouzení dvou variant nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly v lokalitě Polička. Jedná se o víceúčelovou sportovní halu s půdorysnými rozměry 33 x 48 m s přistavěnou ...
 • Výstavní pavilon 

  Zogata, Pavel
  V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce výstavního pavilonu o půdorysných rozměrech 30x36 m, maximální výškou 12 m, pro oblast Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné ...
 • Zahradnické centrum 

  Hodonský, Petr
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce zahradnického centra. Objekt se nachází v lokalitě Brno – Jundrov. Celková výška objektu je 9m a délka 35m. Příčná vazba je tvořena plnostěnným ...
 • Zastřešení autobusové stanice 

  Roušar, Martin
  Náplní diplomové práce je navrhnout nosnou konstrukci zastřešení autobusové stanice v lokalitě města Vysoké Mýto. Konstrukce je navržena z oceli S355. Jedná se o zastřešení dvou nástupištních ostrůvků. V diplomové práci ...
 • Zastřešení sportovního objektu 

  Straka, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci zastřešení víceúčelové sportovní haly. Objekt se nachází v lokalitě Moravské Budějovice. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 40 m x 60 m a výška ...
 • Zastřešení víceúčelového objektu 

  Vojta, Radek
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci zastřešení víceúčelového objektu. Objekt se bude nacházet v lokalitě Třebíč. Půdorysné rozměry objektu jsou 80,6 × 54,5 m a výška objektu činí ...