Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza brzdění vozidla s nestandardním zásahem do brzdové soustavy 

  Kortán, Daniel
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku možné přestavby kapalinových brzdových soustav, v podobě záměny kolových brzd. První část je zaměřena na funkci a popis konstrukce různých druhů brzd. Druhá část je zaměřena ...
 • Case study: the influence of oil-based friction modifier quantity on tram braking distance and noise 

  Galas, Radovan; Omasta, Milan; Klapka, Milan; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-06-21)
  In the present study, the twin disc machine and the light rail system was employed in order to investigate the ability of oil-based friction modifier (FM) to optimize adhesion and to reduce noise. The risks associated with ...
 • Modelování a analýza vlivu ABS na chování vozidla 

  Holec, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá brzdovým systémom ABS a jeho vplyvom na brzdnú dráhu vozidla. Práca obsahuje návrh, popis vývoja a testovanie simulačného modelu vo verifikačnom prostredí UPPAAL. Výsledný model je systémom ...
 • Pasivní a aktivní bezpečnostní prvky v osobních automobilech 

  Jahoda, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bezpečnostní prvky všeho druhu v osobních automobilech a jejich obecným seznámením. Tyto prvky jsou dále rozděleny, rozvíjeny a stručně popsány. Práce obsahuje také krátké shrnutí ...
 • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

  Slaběňák, Patrik
  V dnešní době je cestování automobilem velice rozšířené a přáním každého cestujícího je bezpečný návrat. Výsledkem této bakalářské práce je přehled nejpoužívanějších stabilizačních systémů, které se v automobilech vyskytují ...
 • Vliv ABS na chování vozidla 

  Zich, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá systémem ABS (Anti-lock braking system) a jeho vlivem na délku brzdné dráhy vozidla. Práce obsahuje rešerši k tomuto problému, přehled vhodných modelovacích prostředků, návrh řešení, jeho ...
 • Vliv hloubky dezénové drážky na dosažitelné zpomalení vozidla 

  Kejíková, Barbora
  Práce je věnována pneumatikám osobních automobilů. Teoretická část zahrnuje popis výroby, konstrukce a parametrů pneumatik. Praktická část je tvořena experimentálním měřením, jehož cílem je zjistit vliv hloubky dezénu na ...