Now showing items 1-4 of 4

 • Komplexní řešení návrhu dopravní stavby 

  Němcová, Klára
  Cílem bakalářské práce je navrhnout připojení průmyslové zóny na stávající silnici II. třídy do zadaného zaměření. A dle zadané diagnostiky a intenzity dopravy navrhnout novou konstrukci vozovky.
 • Rekonstrukce železniční stanice Milevsko 

  Křemen, Tomáš
  Cílem diplomové práce byla rekonstrukce železniční stanice Milevsko. Byla navržena nová nástupiště a přístup na nástupiště tak, aby vyhovovala pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále bylo nově navrženo ...
 • Studie rekonstrukce železniční stanice Prostějov hl.n. 

  Raif, Lukáš
  Cílem diplomové práce byla rekonstrukce železniční stanice Prostějov hl. n. Byla navržena nová nástupiště a přístup na nástupiště tak, aby vyhovovala pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále bylo nově ...
 • Využití železniční dopravy v oblasti odpadového hospodářství 

  Poul, David
  Diplomová práce se zabývá železniční dopravou, popisuje její roli v kombinované dopravě a srovnává klíčové aspekty se silniční dopravou. V rámci diplomové práce byla vytvořena podrobná databáze železničních tratí v České ...