Now showing items 1-13 of 13

 • Application of Branding Concepts for Development of Competitiveness 

  Tesařová, Mariana
  Předložená diplomová práce je zaměřena na aplikaci konceptů značky sloužící k rozvoji konkurenceschopnosti produktu instituce vysokoškolského vzdělávání, konkrétně studijního oboru “Entrepreneurship and Small Business ...
 • Branding Strategy of Company for the Czech Market Entry 

  Šoukal, Michal
  Diplomová práce je zaměřena vstupní strategii značky Virtika na český trh. Za účelem dosažení tohoto cíle author zkoumal literaturu zaměřenou na metodiku značky od Ko Floora a koncept Brand Prizm. V analytické části byly ...
 • Design kancelářské sešívačky dle identity značky 

  Koncz, Krisztina
  Předmětem této bakalářská práce je design kancelářské sešívačky dle identity značky. Cílem práce je analýza značky a navrhování odpovídající sešívačky, která respektuje vizuální vzhled vybrané značky a splňuje ergonomické, ...
 • Návrh marketingového plánu vinařství 

  Válka, Vojtěch
  Hlavním předmětem této práce je vytvoření kompletního marketingového plánu pro vinařství Ing. Karel Válka se zaměřením na branding. Práce se zaměřuje především na vytvoření jednotného komunikačního stylu značky. Vinařství ...
 • Návrh řešení efektivní komunikace firmy prostřednictvím účinného brandingu 

  Alexová, Veronika
  Bakalářská práce pojednává o principech, utváření, měření a zvyšování hodnoty obchodní značky. Zaměřuje se na marketingové pojetí značky a zdůrazňuje vnímání značky koncovým spotřebitelem. Jejím hlavním cílem je aplikovat ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka 

  Skácelová, Pavlína
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh opatření při expanzi značky na nový trh s důrazem na rozvoj tvorby hodnoty pro zákazníka. Primárním cílem analytické části je zhodnocení potenciálu expanze značky daného podniku ...
 • Rozvoj značky podniku 

  Benedikovičová, Lucia
  Bakalárska práca sa zameriava na problematiku rozvoja brandingu spoločnosti zaoberajúcej sa predajom hudobných nástrojov. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické poznatky k téme branding. V analytickej časti sú poznatky ...
 • Rozvoj značky v pojišťovně 

  Taťáková, Zuzana
  Předložená diplomová práce je zaměřená na použití konceptů a strategie značky sloužící k rozvoji značky Pojišťovny České Spořitelny a.s.., Vienna Insurance Group. Základem jsou teorie marketingových guru Ko Floora, Kapferera, ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Laníková, Dana
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky zvoleného podniku, kterým je olomoucká cukrárna a kavárna Zmrzlinárium Café Centro, která se specializuje na výrobu a prodej zmrzliny. Na základě teoretických ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Slámová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky vybraného podniku, kterým je výrobna s rozvozem pizzy a burgerů Comics Pizza & Burgers v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části práce jsou vymezena ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Beran, Jaromír
  Diplomová práce se zabývá návrhy pro rozvoj a budování značky u maloobchodní společnosti Goled, která se zabývá online prodejem LED osvětlení. V práci jsou identifikovány vhodné teoretické koncepty pro rozvoj značky. Nejprve ...
 • Strategie budování značky podniku 

  Kružík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá postupy budování značky maloobchodního řetězce se sportovním vybavením Decathlon. V práci jsou identifikovány vhodné teoretické koncepty pro rozvoj značky a pro identifikaci konkurence. Na základě ...
 • Strategie budování značky podniku 

  Holešovský, Jakub
  Diplomová práce za zabývá strategií budování značky Daflex System. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska pro tvorbu strategie budování značky. Na základě poznatků z teoretické ...