Now showing items 1-2 of 2

  • Brand management vybrané značky 

    Daly, James
    Cilem teto diplomove prace je zamerit se na predmet ktery se tyka rizeni znacky (branding). Primarnim cilem je shrnout problematiku rizeni znacky a nasledne aplikovat dosazene poznatky o vybrane znacce pusobici na ceskem ...
  • Strategie budování značky podniku 

    Holešovský, Jakub
    Diplomová práce za zabývá strategií budování značky Daflex System. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska pro tvorbu strategie budování značky. Na základě poznatků z teoretické ...