Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh marketingové strategie značky Schwarzwolf outdoor 

  Jaroš, Martin
  V diplomové práci je popsán návrh marketingové strategie společnosti iMi Partner, a.s. pro vstup vlastní produktové značky Schwarzwolf outdoor na nové trhy. Návrhová část obsahuje souhrn opatření pro docílení expanze ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Danielová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti banky prostřednictvím rozvoje její značky. Stávající situace firmy je rozebrána dle teoretických poznatků a metodiky Ko Floora. Následně je firma porovnána s ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Laníková, Dana
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky zvoleného podniku, kterým je olomoucká cukrárna a kavárna Zmrzlinárium Café Centro, která se specializuje na výrobu a prodej zmrzliny. Na základě teoretických ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Slámová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky vybraného podniku, kterým je výrobna s rozvozem pizzy a burgerů Comics Pizza & Burgers v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části práce jsou vymezena ...
 • Využití nástrojů online marketingu pro posílení konkurenceschopnosti podniku 

  Keprdová, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím využití nástrojů online marketingu. Na základě teoretických znalostí z odborné literatury a provedených analýz současného stavu ...