Now showing items 1-2 of 2

  • Development of Competitiveness of Company 

    Číhalová, Kateřina
    The main aim of thesis is to design a viable branding strategy for a company. The theoretical part consists of interpretation of branding and strategic brand management. The analytical part examines brand building strategy ...
  • Rozvoj značky v pojišťovně 

    Taťáková, Zuzana
    Předložená diplomová práce je zaměřená na použití konceptů a strategie značky sloužící k rozvoji značky Pojišťovny České Spořitelny a.s.., Vienna Insurance Group. Základem jsou teorie marketingových guru Ko Floora, Kapferera, ...