Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza vlivu teplotních cyklů na eliminaci přetavené vrstvy materiálů používaných v letectví 

  Slavíková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu teplotních cyklů na eliminaci přetavené vrstvy materiálů používaných v letectví. Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Honeywell Aerospace Olomouc. Cílem práce bylo ...
 • Aplikace tvrdého pájení WC zrn 

  Izák, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu pájení součásti odkorňovacího nože. Pájka obsahující zrna WC je nanášena na ZM z důvodu zvýšení tvrdosti nože. Nanášená pájka se zrny nenavyšuje jen tvrdost, ale také ...
 • Laserové pájení v automobilním průmyslu 

  Podstavek, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG Strojírenská technologie popisuje základní metody spojování v automobilovém průmyslu. Dále se zabývá optimalizací pájecího procesu na zadním víku ŠKODA Superb. V ...
 • Montáž vývodů pomocí tvrdých pájek na keramickém substrátu 

  Neradil, Petr
  Bakalářská práce řeší problematiku realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro výkonové aplikace. Dále uvádí výhody jednotlivých typů vývodů i jejich technologií. Rozebírá materiály pouţívané pro tvrdé pájení a ...
 • Návrh technologie výroby výstelky labyrintové ucpávky 

  Katolický, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu řešení ucpávkových systémů vysokootáčkových turbínových motorů ve světě a navrhuje nové netradiční provedení výstelky labyrintové ucpávky turbínové strany malého ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Habásko, Jakub
  HABÁSKO Jakub: Optimalizace výrobního procesu. Diplomová práce navazujícího magisterského studia, 2. roč. šk. r. 2008/2009, FSI VUT v Brně, Ústav metrologie a zkušebnictví, říjen 2009, str. 68, obr. 40, tabulek 2, příloh ...
 • Studium vlastností tenkých kovových spojů korundové keramiky a korozivzdorné oceli 

  Rimko, Marcel
  Táto bakalárska práca pojednáva o spojoch medzi kovom a keramikou so zameraním na spájkovanie. Teoretická časť sa venuje základom spájkovania kovu a keramiky. Experimentálna časť sa zaoberá konkrétnym spojom a rozborom ...
 • Technicko-ekonomické řešení nožů odkorňovače 

  Novotný, Petr
  Cílem studie je podat teoretický výklad o podmínkách vzniku pájeného spoje s ohledem na základní a přídavný materiál. Dále podrobná rozborová analýza stávajícího technického problému a následné navržení metody řešení. ...
 • Využití pájek s vyšší teplotou tavení u hybridních integrovaných obvodů 

  Janda, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou pájení, vysvětluje základní děje a principy ovlivňující tvrdé pájení a poukazuje na jejich pozitivní i negativní projevy. Současně se snaží naznačit řešení těchto negativních ...