Now showing items 1-9 of 9

 • Cesta k lepší budoucnosti znamená pochopit minulost Matematické modelování výkonnosti podniku 

  Míková, Libuše
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavit jednoduchý matematický model, který pomůže lépe pochopit vývoj konkrétních ekonomických ukazatelů v čase, jejich závislosti a rozhodné okamžiky jejich vývoje, a tím podpořit kroky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Klimeš, Petr
  Bakalarska prace se zameruje na financni analyzu a take na analyzu bodu zvratu firmy Avis Autovermietung GmbH v letech 2013 - 2016. Nejdrive v praci bude predstavena samotna spolecnost, pote zhodnoceni jednotlivych vysledku ...
 • Podnikatelský plán - založení prodejny se sportovním vybavením 

  Horčičková, Nikola
  Cieľom seminárnej práce je vypracovanie konkrétneho podnikateľského plánu. Zahŕňa tri časti: teoretickú, v ktorej sú vysvetlené základné ekonomické pojmy. Ďalej analytickú, ktorá je zameraná na zhodnotenie aktuálnej situácie ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škorpík, Adam
  V této práci bych chtěl vytvořit světovou novinku v oblasti horkovzdušných balónů. A to pronájem převážně závodních balónů pro české, zahraniční, většinou zaoceánské piloty, kteří míří do Evropy na závody či fiesty.V ...
 • Podnikatelský záměr - založení reklamní agentury 

  Šebestová, Michaela
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení reklamní agentury. Na teoretickou část navazuje část analytická, která obsahuje důležité informace a analýzy. V návrhové části je vytvořen časový plán, podnikatelský ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Záhorský, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti, která se zabývá maloobchodním prodejem chovatelských potřeb prostřednictvím internetového obchodu. Na základě výsledků analýzy a srovnání s původním ...
 • Podnikatelský záměr: Založení fitness centra M-Gym, s.r.o. 

  Kašpar, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá zhotovením návrhu podnikateľského zámeru. Prostredníctvom realizovaných analýz (SLEPT, SWOT a Porterov model) a dotazníkovým šetrením boli identifikované predpoklady pre úspešné založenie a ...
 • Použití analýzy bodu zvratu pro snížení nákladů firmy 

  Nguyen, Viet Hung
  V této bakalářské práci se budeme zabývat návrhem na zlepšení ekonomické situace podniku za využití analýzy bodu zvratu. V první časti, teoretické, se vymezí základní pojmy a bude blíže definována analýza bodu zvratu. V ...
 • Výrobní logistika 

  Olej, Tomáš
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou výroby a výrobnej logistiky nízkonapäťových rozvádzačov konštruovaných firmou ProCS, s.r.o.. Ciežom práce je vypracovať a vyhodnotiť návrh pre racionalizáciu výrobného a montážneho ...