Now showing items 1-15 of 15

 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Hlačík, František
  Bakalářská práce se zabývá realizací Break-even-point analýzy v podniku, analýzou nákladů a návrhem na zlepšení finanční situace podniku zejména z pohledu nákladů. V první části práce jsou vymezeny pojmy a vzorce týkajících ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro maloobchodní prodejnu 

  Dvořáček, Tomáš
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení firmy zabývající se prodejem hokejových karet. Firma bude založena jako společnost s ručením omezeným a bude umístěna v Brně. V práci jsou vyhodnoceny předpoklady ...
 • Podnikatelský plán pro založení maloobchodní prodejny 

  Dvořáček, Tomáš
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení firmy zabývající se prodejem florbalového vybavení. Firma bude založena jako společnost s ručením omezeným a bude umístěna v Pardubicích. V práci jsou vyhodnoceny ...
 • Podnikatelský záměr 

  Dupal, Ivo
  Ve své diplomové práci se zabývám podnikatelským záměrem na založení společnosti na výrobu sena. Součástí práce je stanovení výrobního plánu a poslání podniku. Práce také obsahuje cíle podniku v jednotlivých oblastech a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bartoň, Miroslav
  Cílem práce je uvedení do problematiky založení podniku včetně marketingové strategie a užití těchto informací k analýze zamýšleného založení A-E autoškoly. Práce obsahuje budoucí misi, cíle a strategii podniku a také ...
 • Podnikatelský záměr - založení nového podniku 

  Pospíšil, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro výstavbu lyžařského střediska s využitím metod kvantitativního výzkumu a strategické analýzy, který bude realizován prostřednictvím nově založeného ...
 • Podnikatelský záměr - zřízení lesní školky 

  Kohoutková, Martina
  Diplomová práce se zabývá vytvořením realistického a aplikovatelného podnikatelského záměru pro nově vznikající podnik lesní školku. Práce se dělí na čtyři hlavní části. První část popisuje cíl práce a metodiku zpracování. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janovcová, Hana
  Ve své práci se budu zabývat rozvojem společnosti Iveco Czech Republic, a. s. Cílem je vyhodnotit současnou situaci společnosti a na základě těchto výsledků navrhnout možnosti, jakými směry by se společnost měla ubírat, ...
 • Podnikatelský záměr – založení posilovny 

  Vejmola, Jan
  Práce se zabývá podnikatelským záměrem založení posilovny v Prostějově. V teoretické části jsou popsány metody a postupy tvorby podnikatelského plánu, které jsou dále v praktické části aplikovány pro vytvoření konkrétního ...
 • Podnikatelský záměr –Vytvoření nového inovativního softwareového produktu 

  Jakůbek, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem, jímž je vývoj nového produktu již fungující etablované firmy. Pro kvalitní zpracování podnikatelského záměru slouží poznatky sepsané v teoretické části práce. Z těchto ...
 • Podnikatelský záměr-rozšíření prodejní sítě 

  Dvorský, Jakub
  Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský záměr pro firmu Vodoplast, která by chtěla v blízké době otevřít svoji maloobchodní prodejnu instalatérského materiálu a sanitární techniky v městě Zábřeh. Práce by se měla ...
 • Podnikatelský záměr-založení prodejny 

  Fischerová, Lada
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení nového malého podniku speciálních piv s možností degustace. Cílem práce je na základě provedených analýz, plánu a zhodnocení rizik navrhnout podnikatelský plán ...
 • Problematika nepřímých nákladů ve stavebním podniku 

  Skovajsa, Štěpán
  Nepřímé náklady v současnosti nabývají na významu, neboť jejich podíl v celkových nákladech firem roste. Největším problémem je jejich alokace a tedy i promítání do cen stavebních děl. Tato práce poskytuje teoretické ...
 • Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů 

  Dvořák, Jan
  Předmětem bakalářské práce je studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce a vysvětluje základní pojmy. Praktická část je zaměřena na popis výrobní ...
 • Výroba dílců pro okenní kování 

  Havliš, Lukáš
  Projekt předkládá návrh technologie výroby základny křídelní a základny rámové z materiálu 11 343.23 o tloušťce 2,5 mm a ročním objemu výroby 15 000 kusů. Dílce jsou součástí aretačního systému okenního kování. Z možných ...