Now showing items 1-6 of 6

 • Komplexní diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu objektu 

  Kinclová, Anežka
  Diplomová práce se zabývá stavebně statickým stavem objektu ve Šlapanicích, ulice Riegrova, č. p. 1238/21. Metody diagnostického průzkumu jsou vhodně zvoleny, dále realizovány a vyhodnoceny. Z výsledků je proveden statický ...
 • Monitoring stavebních konstrukcí 

  Kopuletá, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na pasportizaci poruch a vad na čelních fasádách domů na ulici Arne Nováka a Gorkého v Brně, v jejichž blízkosti bude probíhat rekonstrukce areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ...
 • Nové směry v údržbě automatických soustav 

  Císař, Radek
  Bakalářská práce se zabývá novými směry v údržbě automatizovaných soustav. Zaměřuje se na sestavení přehledu problémů, které vznikají při provozování automatizovaných soustav. Návrhy řešení se pokoušejí tyto problémy ...
 • Simulace a analýza výrobního systému 

  Hromková, Ivana
  Tato práce se zabývá tvorbou simulačního modelu výrobního systému (slévárny) a jeho analýzou. V úvodu obecně pojednávám o simulaci ve výrobních podnicích a dále rozebírám základní principy a etapy tvorby simulačních modelů. ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Grygar, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je diagnostika a hodnocení existující konstrukce střediska volného času. V teoretické části je rozebrána problematika hodnocení konstrukcí dle ČSN ISO 13 822 – Zásady navrhování konstrukcí – ...
 • Tracking Resistance Of Various Materials In Vacuum 

  Šedivý, Matúš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Many vacuum instruments used in industry and scientific research apply high voltage components. Vacuum performs as an insulator with theoretically infinite breakdown voltage. Surface of dielectrics between two electrodes ...