Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětí 

  Procházková, Denisa
  Diplomová práce umožňuje nahlédnout do problematiky dálkového omezování a odpojování odběrných míst distribučních společností. Dálkově nebo lokálně odpojit nebo připojit odběrné místo umožňuje funkce breaker. K automatickému ...
 • Elektroinstalace rodinného domu 

  Dalecký, Jan
  Bakalářská práce se zabývá elektroinstalací rodinného domu. Jejím cílem je shrnout informace důležité při návrhu elektroinstalace a následně vytvořit projektovou dokumentaci elektroinstalace třípodlažního rodinného domu. ...
 • Elektromagnetická analýza nadproudové spouště jističe 

  Mlynář, Zdeněk
  Použití jističů jako přístrojů sloužících k ochraně obvodu, zařízení, majetku a v neposlední řadě i osob je důležitou součástí výroby, přenosu a distribuce elektrické energie. To klade vysoké nároky na konstrukci jističe ...
 • Implementace nových vzduchových jističů ABB SACE Emax 2 do produktové řady nízkonapěťových rozváděčů MNS 

  Studený, Michal
  Diplomová práce obsahuje shrnutí rozdílnosti stávajícího řešení řady MNS rozváděčů proti inovačnímu návrhu s projektovým jménem AGOMIN. Úvodní část se věnuje seznámení s CAD programem SolidWorks a jeho podnikovou nástavbou ...
 • Simulace přestupu tepla v nízkonapěťovém rozváděči MNS 

  Czudek, Aleš
  Obsahem práce je diagnostika teplotního pole průmyslových rozváděčů nízkého napětí. Místa vzniku, proudění a odvod tepla jsou důležitými aspekty při návrhu rozváděče, zejména z pohledu správného rozvržení přístrojů. Správnost ...
 • Simulation of Heat Transfer in Low-Voltage Switchboard MNS 

  Czudek, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The content of this work is the diagnosis of the temperature profile of industrial low voltage switchboards. Place of origin, flow and heat dissipation are important aspects in the design of the cabinet, particularly with ...
 • Studie proveditelnosti rozšíření rozvodny 110 kV na TKV 

  Poledník, Petr
  Tento projekt se zabývá možnostmi rozšíření rozvodny 110 kV. Stěžejní pro návrh je omezení podmínek realizace. Náplní projektu je vytvoření jednotlivých možností řešení a jejich hodnocení.