Now showing items 1-3 of 3

 • Hotel "Na vyhlídce" 

  Brandýská, Veronika
  Obsahem diplomové práce je projektová dokumentace hotelu Na Vyhlídce v Obci Nový Hradec Králové .Stavba má 3 nadzemní podlaží, je nepodsklepená a zastřešena plochou střechou s kačírkem. Budova se dělí na dvě části. První ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Brandýská, Veronika
  Obsahem bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s kadeřnictvím v obci Vysoká nad Labem. Stavba je samostatně stojící, má 2 nadzemní podlaží, je částečně podsklepena a zastřešena plochou střechou s kačírkem. ...
 • Rodinný dům v Čejči 

  Neduchal, Martin
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v Čejči. Dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Suterén je ze ztraceného bednění BUILD IN a obě nadzemní podlaží ze systému Porotherm, z keramických cihelných bloků. Stropní ...