Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační strategie produktu 

    Přichystalová, Romana
    Diplomová práce se zabývá problematikou komunikační strategie svatebního salonu La Queen. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která slouží pro přiblížení dané problematiky. Ve druhé části práce je ...