Now showing items 1-2 of 2

  • Difůzní evoluční algoritmus 

    Mészáros, István
    V dnešní době se objevují nové trendy v oblasti umělé inteligence. Metody známé jako evoluční algoritmy jsou jedny z nich. Tyto algoritmy nám umožňují optimalizovat a navrhovať systémy pomocí počítačů. Jedna z variant ...
  • Výpočet životnosti mostní konstrukce na základě nelineární analýzy a modelováni degradace 

    Kucek, Martin
    Cílem této práce je výpočet životnosti mostní konstrukce na základě nelineární analýzy a modelováni degradace. V řešení bylo použito pravděpodobnostní nelineární analýzy metodou konečných prvků. Nelineární numerickou analýzu ...