Now showing items 1-11 of 11

 • Dálniční estakáda přes široké údolí 

  Bobek, Lukáš
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie diaľničného mosta. Konštrukcia slúži na prevedenie úseku diaľnice D1 cez široké údolie nachádzajúce sa medzi slovenskými obcami Doľany a Klčov. Boli navrhnuté tri varianty riešení ...
 • Dvoukolejný železniční most 

  Loučka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem železničního mostu v Ústí nad Labem. Délka mostu je 200,00 m, výška nosné konstrukce je 32,61 m a šířka nosné konstrukce je 12,10 m. Hlavní nosný systém je tvořen prostorovou příhradovou ...
 • Experimentální stanovení hydrodynamického zatížení modelu přelévané mostovky 

  Naiser, Dominik
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na přelévaném modelu mostovky. V první části práce autor popisuje rozbor problému spolu se základními fyzikální zákonitosti a principy, které ...
 • Lávka pro pěší 

  Rusňák, Marek
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové lávky pro pěší přes řeku Dřevnici ve Zlíně. Jako základní materiál byla zvolena ocel S355 a pro vybrané prvky ocel S235. V úvodní části práce jsou řešeny dvě ...
 • Lávka pro pěší v Kyjově 

  Maleňák, Jan
  Náplní diplomové práce je návrh ocelové, nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Lávka přemosťuje železniční trať v Kyjově. Budou vypracovány dvě varianty řešení nosné konstrukce. Výsledná varianta bude podrobně ...
 • Příprava realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou 

  Šťastný, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou. Realizace hlavních technologických etap je řešena ve stavebně technologické studii. Technologické postupy jednotlivých dílčích ...
 • Půdorysně zakřivená oblouková lávka pro pěší 

  Trenz, Jan
  Náplní práce je navrhnout zakřivenou obloukovou lávku. Hlavní nosnou konstrukci tvoří spřažená mostovka podepřená ocelovým obloukem. Důraz je kladen na nalezení optimálních tvaru oblouku a průřezů prvků. Lávka je posouzena ...
 • Statická analýza obloukové mostní konstrukce 

  Farkasová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je provést statický výpočet obloukové mostní konstrukce o dvou polích s mostovkou zavěšenou na táhlech. Mým úkolem bylo sestavení výpočtového modelu mostní konstrukce, provedení výpočtu zatížení a ...
 • Visutá lávka pro pěší 

  Černý, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh visuté lávky. Lávku tvoří visutá konstrukce předpjatého pásu o jednom poli. Mostovka je na okrajích prostě podepřena a je vedena v parabolickém oblouku. Visuté kabely jsou vedeny ve ...
 • Visutá lávka přes Labe 

  Gregor, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh visuté lávky přes Labe. Lávku tvoří visutá konstrukce o třech polích. Mostovka je podepřena na vnějších okrajích a je vedena v parabolickém oblouku. Visuté kabely jsou vedeny v skloněných ...
 • Vyhodnocení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky 

  Řezník, Jindřich
  Předmětem této práce je vyhodnocení hydrodynamického zatížení na fyzikálním modelu mostovky, především stanovení vztahu mezi mediánem a krajními kvantily jednotlivých složek hydrodynamického zatížení a posouzení vlivu tvaru ...