Now showing items 1-7 of 7

 • Financování bydlení v České republice 

  Žaroský, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce „Financování bydlení v České republice“ je popis, analýza a charakteristika možnosti financování bydlení a srovnání jejich výhodnosti. V teoretické části práce jsou popsány základní druhy financování ...
 • Financování koupě bytu v soudobých podmínkách České republiky 

  Valchářová, Lada
  Tématem diplomové práce je financování koupě bytu v soudobých podmínkách České republiky. Zaměřuje se na analýzu zejména hypotečních úvěrů a produktů stavebního spoření. Dále se věnuje komparaci navrhovaných možných variant ...
 • Komparace možností finančního zajištění nemovitostí 

  Erberová, Lenka
  Předmětem diplomové práce „Komparace možností finančního zajištění nemovitostí“ je problematika alternativ financování vlastního bydlení v České republice. Práce pojednává o významných produktech financování bydlení. Věnuje ...
 • Modrá pyramida, stavební spořitelna, a.s. Financování výstavby rodinného domu 

  Loučková, Pavla
  Tato diplomová práce na téma Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. – Financování výstavby rodinného domu se zabývá především úvěry poskytovaným Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s. Cílem této práce je navržení ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Doupovcová, Denisa
  Tato práce se zabývá možnostmi financování bydlení v České republice. Teoretická část popisuje základní druhy financování bydlení, a to hypoteční úvěry a úvěry poskytované stavební spořitelnou. Analytická část je zaměřena ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Koutná, Drahomíra
  Tato práce podává ucelený přehled o finančních produktech na trhu. Popisuje možnosti, které mohou jednotlivci nebo rodiny využít při řešení této otázky. Teoretická část popisuje základní druhy financování bydlení, a to ...
 • Vývoj možností financování vlastního bydlení 

  Kamencová, Aneta
  Hlavním cílem mé bakalářské práce je analýza celkového vývoje možností financování vlastního bydlení, především v České republice. Otázku bydlení řeší většina z nás, alespoň jednou v životě. Investice do bydlení převyšuje ...