Now showing items 1-6 of 6

 • KVANTIFIKACE A ZVYŠOVÁNÍ PŘESNOSTI MĚŘENÍ PRŮHYBU MOSTŮ 

  Hvozdenský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením přesnosti měření průhybů mostů pro firmu Mostní a silniční s.r.o. Jejím cílem je důkladná analýza procesu měření a zjištění faktorů, které mají zásadní vliv na přesnost měření. První ...
 • Měření přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku 

  Staněk, Boleslav
  Tato diplomová práce se zabývá etapovým měřením přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku na mostě přes řeku Dyji v Břeclavi a jeho blízkého okolí. Hlavním cílem bylo určení podélných posunů kolejnicového pásu a ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Svobodová, Lenka
  Tématem diplomové práce je nádraží vysokorychlostní trati. Stavební parcela se nachází v jihomoravském kraji, přesněji v městské části Brno-Tuřany. Dům je řešen jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt umístěný na mostě ...
 • Přeložka komunikace II/431 a III/4317 u obce Kojátky 

  Janko, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je přeložka komunikací II/431 a III/4317 u obce Kojátky. Důvodem bylo nevyhovující prostorové řešení stávajících tras, které bylo ve stávajícím stavu v důsledku velkého množství směrových i výškových ...
 • Spojitá betonová mostní konstrukce na rychlostní komunikaci R2 

  Horut, Jakub
  Diplomová práce řeší převedení rychlostní komunikace R2 na Slovensku přes údolí. Výška konstrukce je zde omezena železniční tratí a místní komunikací. Ze dvou navržených variant byla vybrána a zpracována varianta deskotrámové ...
 • Stavebně technologický projekt realizace Místní komunikace ve Žďáru nad Sázavou 

  Kalců, Martin
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu Místní komunikace ve Žďáře nad Sázavou. Konkrétně je zde řešena výstavba železobetonového předpjatého mostního objektu přes řeku Sázavu v rozsahu dle ...