Now showing items 1-1 of 1

  • Předpjatý silniční most v obci Staré Město 

    Juříček, Lukáš
    Práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce betonového mostu převádějící pozemní komunikaci přes řeku Krupou ve Starém Městě.Jedná se o most o jednom poli a rozpětí 14,995 metrů.Pro další výpočet byla vybrána dodatečně ...